Log in
Het KP bestuur heeft eind maart 2019 vastgesteld dat - ook in de nieuwe kwaliteitscriteria KP 2020-2025 - het aantal punten voor deskundigheidsbevordering ten minste 160 punten per herregistratieperiode blijft. Een andere vraag is hoe een paramedicus kan omgaan met 'te veel punten' in een bepaalde herregistratieperiode.
Redactie

Norm 160 punten

Het aantal punten blijft. Dit is vergelijkbaar met de meeste andere kwaliteitsregisters en passend bij de eisen die aan een kwaliteitsregister worden gesteld. De norm van 160 punten is een minimum, waardoor er eigenlijk geen sprake is van ’te veel punten’. KP adviseert iedere geregistreerde om niet te strak op deze norm te zitten, omdat het wel eens voorkomt dat bij de herregistratie enkele activiteiten niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan deskundigheidsbevordering. De geregistreerde vindt een toelichting hierop dan in het digitaal portfolio.

Flexibele herregistratieperiode

Hoe kan een paramedicus activiteiten en daarmee de punten wél in een nieuwe herregistratieperiode laten vallen? Herregistratie is al mogelijk vanaf 3 jaar na de laatste (her-)registratie. Laten wij een voorbeeld nemen. Stel dat een paramedicus bij 4 jaar voldoet aan de vereiste werkervaring en bijvoorbeeld 180 punten heeft, dan kan op dat moment een verzoek tot herregistratie worden ingediend. Vervolgens heeft de paramedicus de keuze om de