Lees verder
Het KP bestuur heeft eind maart 2019 vastgesteld dat - ook in de nieuwe kwaliteitscriteria KP 2020-2025 - het aantal punten voor deskundigheidsbevordering ten minste 160 punten per herregistratieperiode blijft. Een andere vraag is hoe een paramedicus kan omgaan met 'te veel punten' in een bepaalde herregistratieperiode.
Redactie

Norm 160 punten

Het aantal punten blijft. Dit is vergelijkbaar met de meeste andere kwaliteitsregisters en passend bij de eisen die aan een kwaliteitsregister worden gesteld. De norm van 160 punten is een minimum, waardoor er eigenlijk geen sprake is van ’te veel punten’. KP adviseert iedere geregistreerde om niet te strak op deze norm te zitten, omdat het wel eens voorkomt dat bij de herregistratie enkele activiteiten niet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan deskundigheidsbevordering. De geregistreerde vindt een toelichting hierop dan in het digitaal portfolio.

Flexibele herregistratieperiode

Hoe kan een paramedicus activiteiten en daarmee de punten wél in een nieuwe herregistratieperiode laten vallen? Herregistratie is al mogelijk vanaf 3 jaar na de laatste (her-)registratie. Laten wij een voorbeeld nemen. Stel dat een paramedicus bij 4 jaar voldoet aan de vereiste werkervaring en bijvoorbeeld 180 punten heeft, dan kan op dat moment een verzoek tot herregistratie worden ingediend. Vervolgens heeft de paramedicus de keuze om de herregistratie aansluitend na 5 jaar in te laten gaan of vervroegd bij 4 jaar. Als de geregistreerde kiest voor het laatste, dan tellen alle punten – die vanaf dat moment worden gehaald – mee voor de nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar. Zo heeft de paramedicus maximaal de ruimte om (vanaf een periode van 3 jaar) invloed uit te oefenen op de periode van herregistratie. Door te schuiven met deze periode kan de paramedicus zelf flexibel de activiteiten en de daarbij behorende punten inzetten.

Ontwikkeling kwaliteitscriteria KP 2020-2025

Inmiddels zijn de concept criteria KP 2020-2025 klaar en besproken binnen de beroepsverenigingen en voorgelegd aan een aantal stakeholders, zoals zorgverzekeraars, ministerie, patiëntenfederatie. De NVLF heeft haar feedback ingebracht bij KP. De volgende stap is dat de criteria worden voorgelegd aan het KP-bestuur. Daarna volgt de autorisatieronde bij alle beroepsverenigingen.