Lees verder

De NVLF feliciteert ZINnig met het winnen van de RAAK Award!

ZINnig heeft zojuist de eerste prijs van de jury van de RAAK Award gewonnen!

De jury noemde met name de samenwerking tussen allerlei verschillende partijen in dit project dat tot prachtige resultaten heeft geleid die echt toepasbaar zijn in de praktijk!

Lees hier meer


Reminder: Vergeet niet te stemmen

Komende donderdag is het online SIA RAAK Congres 2020 (https://regieorgaan-sia.nl/praktijkgericht-onderzoek/sia-congres/). Het RAAK-mkb project ZINnig is genomineerd voor de RAAK Award 2020 voor het beste praktijkgerichte onderzoek. Er is kort geleden door RAAK ook een mooi filmpje gemaakt waar men kan zien en horen wat voor moois we allemaal hebben ontwikkeld. Bekijk deze hier.

In dit consortium waren o.a. de NVLF en 10 logopediepraktijken betrokken als consortiumpartners. Het zou zo mooi zijn als ze winnen, want dan wint ook de logopedie en kinderen met TOS, waar  het allemaal voor gedaan is. Behalve de drie RAAK Award juryprijzen is er ook de Publieksprijs. De stemlink daarvoor is hier: https://app.sli.do/event/10yq2u6s/live/polls


Project ZINnig: Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen is genomineerd voor de RAAK Award 2020, een prijs voor het beste praktijkgericht onderzoek.

RAAK-mkb project ZINnig is uitgevoerd door het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie, het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren van Hogeschool Utrecht, tien (mkb)logopediepraktijken, Hanzehogeschool Groningen, Auris en Universiteit Utrecht. De focus lag op de grammaticale problemen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de leeftijd van 7-10 jaar. Uit een inventarisatie bleek dat er binnen de logopedie behoefte is meer kennis over de grammaticale ontwikkeling, diagnostische middelen en behandelmateriaal voor deze doelgroep.

In project ZINnig hebben we daarom in co creatie met de beroepspraktijk tools ontwikkeld. Voor de diagnostiek is de webapplicatie ‘SponTaal’ ontwikkeld voor spontane taalanalyse, de uitgelezen manier om grammaticale problemen in kaart te brengen en behandeldoelen op te stellen. Deze app bevat ook een wiki over grammaticale ontwikkeling en grammaticale problemen bij TOS. Kennis over spontane taalanalyse hebben we toegankelijk gemaakt door de digitale Handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal. Kers op de taart van ZINnig en uniek, was het ontwikkelen van de eerste serious game voor kinderen met TOS. Dit deden we samen met gamification experts, de logopedisten en kinderen met TOS. De kinderen dachten mee over thema en vormgeving van de game. In de game ‘WaanZINnig‘ leren de kinderen spelenderwijs de grammaticale regels voor zinsbouw. Als speldoel hebben de kinderen gekozen voor het opruimen van onze vervuilde aarde. Uit de bruikbaarheidsstudie blijkt dat logopedisten en kinderen erg enthousiast zijn over de game. De combinatie van lol en leren werkt!

De RAAK Award wordt uitgereikt op het online RAAK Congres op 19 november. Daarnaast is er een ook een Publieksprijs.

Wil je stemmen op ZINnig!?
Dat kun je hier doen: https://app.sli.do/event/10yq2u6s of via de QR code in de banner:

Scan link

Je bent ook van harte welkom op het online Eindsymposium van ZINnig op 12 november!
Je kunt je hier opgeven.

Alvast bedankt!

Zinnig
*Deze foto is pre-Corona gemaakt.