Log in
Tijdens de jongste Ledenraad van de NVLF kwamen vragen naar voren over het hoe en waarom van het besluit om binnen het vakgebied geen erkende specialisaties te ontwikkelen. Niet alle leden blijken op de hoogte van de motieven achter het besluit. Reden nogmaals de overwegingen onder de aandacht te brengen.
Redactie

In juni 2018 hebben het NVLF-bestuur en het Studierichtingsleiders Overleg Logopedie (SRO-L) in gezamenlijkheid besloten om geen ‘erkende specialisaties’ binnen de logopedie te ontwikkelen. Het besluit is toen genomen na zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen die verbonden zijn aan specialisatie. Die afwegingen zijn toen gedeeld met de leden. Niettemin blijkt uit reacties dat niet iedereen ermee bekend is.

In een bericht aan de leden werd toen toegelicht dat het geen lichtzinnig en gemakkelijk besluit was. Ruim anderhalf jaar had een speciale projectgroep zich over de materie gebogen en alle aspecten in kaart gebracht. NVLF en SRO-L hebben de rapportage onafhankelijk van elkaar bestudeerd en hun oordelen vervolgens met elkaar besproken. Het was duidelijk dat binnen de beroepsgroep uiteenlopende opvattingen heersten (en vermoedelijk nog heersen). Er zijn pleitbezorgers voor het vasthouden van het profileren als een generalistisch vakgebied, terwijl anderen de voorkeur geven aan het duidelijker profileren van de specialisaties zoals die in het dagelijks werk voorkomen.
Voor beide opties