Lees verder

De eerste twee Zomertoerbijeenkomsten voor regio Gelderland en Drenthe/Overijssel hebben plaatsgevonden, nog zeven te gaan! Lees hier het verslag van de eerste week van de Zomertoer.

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomsten bezoeken het LOOL en de NVLF leden in de regio. Door de coronabeperkingen vinden deze dit jaar online plaats. Het thema is ‘Regionale samenwerking’ en sluit aan bij de ambities van de NVLF. We kijken terug op twee geslaagde bijeenkomsten.

Thema ‘Samenwerking in de regio’
Dit jaar staat de Zomertoer in het teken van ‘samenwerking in de regio’. Regionale samenwerking is een belangrijk onderwerp in de zorg. De uitdagingen waar de logopedische zorg voor staat zijn groot. Samenwerken in alle sectoren is niet langer vrijblijvend maar een noodzaak.

Binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en in de eerstelijns zorgverlening draait komende jaren alles om het thema samenwerking. Belangrijk is, dat logopedie de plek krijgt die het verdient. Dat vraagt om inzet en betrokkenheid. De wereld verandert en de logopedist verandert mee. Het is geen keuze, het is onvermijdelijk.

Daarom heeft de NVLF dit ook opgenomen in haar ambities voor 2027. Ambitie 2 luidt: In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek). Lees hier meer over deze ambitie.

Meer regionale samenwerking

Meer regionale samenwerking tussen paramedische hulpverleners is onderdeel van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, het beleid voor de komende jaren.

Waarom is het belangrijk?

  • Professionals die elkaar kennen en weten wat de ander doet, kunnen tijdig en gericht verwijzen. Dat zorgt voor betere en doelmatiger zorg.
  • Paramedici zijn erbij gebaat dat zij kunnen meepraten over de zorg in een regio.
  • Gezamenlijk kunnen paramedici een serieuze gesprekspartner zijn voor anderen zoals gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen.
  • Een sterk georganiseerde paramedische beroepsgroep kan afspraken maken met zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en andere zorgaanbieders.
  • Door samenwerking leer je van elkaar.
  • Samenwerking stimuleert innovaties.


Wat beoogt ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’?

  • Aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voldoende paramedische zorgverleners per discipline, binnen een wijk, stad of regio.
  • Snellere contacten tussen zorgverleners en eenheid van taal. Met als doel: meer zelfstandigheid en grotere tevredenheid van patiënten


NVLF ambities voor 2027

De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Het is belangrijk dat we als beroepsgroep in gezamenlijkheid antwoord geven op deze ontwikkelingen. De NVLF wil dat doen in nauwe samenwerking met de leden. In het eerste uur praat het Verenigingsbestuur jullie bij over de vijf ambities die hebben geformuleerd en die zij in 2027 gerealiseerd willen zien. Van ambitie naar dagelijkse praktijk is geen zaak die in één keer geregeld is. Het vraagt een logopedist tijd om veranderingen in het werkproces eigen te maken. Daarom werkt de NVLF toe naar ambities voor 2027. Het jaar dat de NVLF 100 jaar bestaat en het moment waarop we vooruitkijken naar de nieuwe eeuw die we ingaan!

Jaarlijks gaan we evalueren in welke mate de ambities kunnen worden verwezenlijkt en nog aansluiten op de ontwikkelingen om ons heen. Voor het eerst doen we dat medio 2022.

Wil je meer weten over de ambities? Kijk dan op www.nvlf.nl/ambities2021-2027.

Ledenraad aan het woord

De NVLF-ledenraad is het hoogste besluitvormend, meedenkend en adviserend orgaan van de vereniging. De ledenraad toetst het gevoerde beleid van de NVLF, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het beleidsplan. De ledenraad van de NVLF bestaat momenteel uit 13 actieve raadsleden maar dit kunnen er maximaal 30 zijn. Zij zijn dus op zoek naar nieuwe enthousiaste en betrokken ledenraadsleden die de vereniging en het vak een warm hart toedragen. Tijdens de bijeenkomst lichten de ledenraadsleden hun werkzaamheden toe en beantwoorden vragen van de deelnemers.

Ben je geïnteresseerd in de ledenraad? Stuur dan vrijblijvend een mail naar Boudewijn de Ridder (b.deridder@nvlf.nl). Je kunt bijvoorbeeld eerst een keer aan als toehoorder van een vergadering om te kijken of het iets voor jou is. De ledenraadsleden maken je graag enthousiast voor deze belangrijke rol.

Meer weten over de ledenraad klik hier?


Accreditatie en terugkijken
De Zomertoerbijeenkomsten waren in eerste instantie geaccrediteerd voor 2,5 punt, daar is deze week nog een halve punt bijgekomen. Bij alle kwaliteitsregistreerde deelnemers wordt, mits zij volledig deelnemen, automatisch drie punten bijgeschreven.
Kun je niet live aanwezig zijn, dan zijn de Zomertoerbijeenkomsten ook terug te kijken via onderstaande links. Ook dan verdien je 3 punten (mits je de hele sessie terugkijkt).

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Gelderland, 25 mei 2021

Terugkijken Zomertoerbijeenkomst Drenthe/Overijssel, 27 mei 2021

LOOL Bijeenkomsten
Het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie is een krachtig samenwerkingsverband van de negen opleidingen Logopedie in Nederland. Zij werken nauw samen met de NVLF om zo samen te staan voor de logopedist die toekomstproof is. Tijdens de Zomertoerbijeenkomsten levert elk van de negen opleidingen een bijdrage.

Op dinsdag 25 mei beet Hogeschool Arhem/Nijmegen (HAN) het spits af. De Helene Rompen en Sanne Diepeveen namen de deelnemers mee in de manier waarop zij interprofessioneel samenwerken, gekoppeld aan zorginnovatie, hebben vormgegeven in labs en leerwerkplaatsen. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én leerjaren werken intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening en doorlopende onderzoekslijnen die gerelateerd zijn aan de innovatieagenda van de wijk, het gezondheidscentrum of de instelling. Op een slimme manier worden activiteiten van onderwijs, onderzoek en werkveld geïntegreerd. Zo creëren zij één innovatief werk- en leerlandschap dat het functioneren, participeren en de gezondheid van burgers verbetert.

Op donderdag 27 mei was het de beurt aan Windesheim Zwolle, vertegenwoordigd door Wilma Lipke, Ineke de Groot en Marianne Burghout. De docenten hadden een inspiratiesessie over (inter)professioneel samenwerken voorbereid waarbij best practices vanuit de opleiding en informatie over ontwikkelingen binnen het hoger beroepsonderwijs werden gedeeld. Bij Windesheim Zwolle komen de studenten al vanaf het tweede jaar in aanraking met de praktijk, in het project ‘De proeftuin’, spelen innovatie en ondernemen gelijk een grote rol. De casussen komen vanuit de opleiding of een opdrachtgever uit de praktijk. In het vierde jaar volgt het project ‘Praktisch innoveren’ waarbij wederom innoveren en ondernemen centraal staat. Met als uitgangspunt een casus uit de praktijk doen studenten onderzoek en ontwikkelen zij een beroepsproduct, zoals bv. een app.


Leden aan het woord: Samen werken aan samenwerking
Tijdens het laatste uur van de bijeenkomst wordt middels een vooraf opgenomen interview een regionaal interprofessioneel samenwerkingsverband uitgelicht en naar aanleiding hiervan onderzoeken we tijdens een break-outsessie lopende en mogelijke samenwerkingsverbanden. Welke voordelen een samenwerking met zich meebrengt, welke obstakels er zijn om te starten, etc.

Kijk hier de interviews terug:
Interview 25 mei 2021 Willemijn Rusch- Van de Sande, Coöperatie IJsselstromen Doesburg
Interview 27 mei 2021 Marlien Bakker, Spectrum Medisch Centrum Meppel

Conclusie is dat er al veel wordt gedaan, hoewel niet alle samenwerkingen zijn vastgelegd in coöperatie of centrum. Velen deelnemers zien de voordelen, maar hebben ook twijfels. Kan een éénpitter zo’n samenwerkingsverband opzetten. Hoe krijg ik de zorgaanbieders in mijn grote regio allemaal betrokken? Levert de samenwerking mij niet veel extra werk op? Etc.

De geïnterviewden bespreken dit samen met aanwezige bestuursleden en andere deelnemers.

Meer informatie over de Zomertoer 2021 en de mogelijkheid om je aan te melden voor de bijeenkomst in jouw regio vind je hier.