Log in
Zie jij COVID-19 patiënten? Je kunt je nog tot en met aanstaande zaterdag, 19 juni, aanmelden voor het prospectieve onderzoek naar paramedische herstelzorg voor patiënten. We zijn nog altijd op zoek naar 21 logopedische patiënten!

Eind maart is het prospectieve onderzoek naar paramedische herstelzorg voor patiënten die herstellende zijn van COVID-19 van start gegaan. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport wordt vanaf 2021 in een landelijke studie onderzocht wat de meerwaarde is van eerstelijns paramedische herstelzorg na covid-19, dus ook logopedie hoort daarbij. Na het bouwen van de online dataverzameling kunnen vanaf 29 maart patiënten in de studie worden geïncludeerd.

Waarom deze oproep?

Begin van dit jaar organiseerde de NVLF een webinar over de studie, dat door veel logopedisten is bekeken. Desondanks blijft het aantal logopedische patiënten dat zich aanmeldt helaas achter bij de andere beroepsgroepen en bij het doel van 90 patiënten die nodig zijn om de meerwaarde van logopedie aan te tonen. De fysiotherapeuten