Log in

Wil jij bijdragen aan het leveren van een goede cijfermatige onderbouwing van de meerwaarde van logopedie?
Dat kan door je aan te melden voor Nivel Zorgregistraties, het landelijke registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin continu zorggerelateerde gegevens worden verzameld.

Het is waardevol dat zoveel mogelijk logopedisten meewerken aan het bijeenbrengen van zorginhoudelijke cijfers van logopedie. Bijvoorbeeld voor een sterke onderhandelingspositie met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen. Ze kunnen bijvoorbeeld laten zien wat het effect van besluitvorming kan zijn. Zo werd in het verleden zichtbaar dat er relatief steeds meer kinderen van 8 tot 16 jaar werden behandeld en minder van 4 tot 7 jaar. Mogelijke oorzaak: bezuinigingen op de preventieve logopedie bij kinderen, waardoor er minder screening werd uitgevoerd bij jonge kinderen dan voorheen.

Hoe meer, hoe beter
Hoe meer logopedisten hun gegevens aanleveren, hoe betrouwbaarder de gegevens zijn. Daarom roept de NVLF zoveel mogelijk leden in de eerste lijn op zich aan te