Log in
Voor het tweede jaar heeft het Nivel de cijfers logopedie gepubliceerd. In 2017 leverden 61 logopediepraktijken behandelgegevens van ruim 10.000 patiënten aan bij NIVEL Zorgregistraties. Deze cijfers 2017 zijn nu beschikbaar.
Redactie

De cijfers van 2017 wijken niet af van de cijfers van 2016. Daaruit blijkt onder andere dat een patiënt gemiddeld 13 keer per jaar de logopedist bezoekt. Vorig jaar lieten veel logopedisten weten zich niet te kunnen vinden in dit aantal, daarom willen we graag benadrukken dat dit om een gemiddelde per jaar van alle patiënten van alle leeftijdsgroepen gaat. Meer informatie over het aantal consulten vind je in deze tabel.

Kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar vormen de grootste groep patiënten. Zij worden meestal behandeld voor een taalontwikkelings- of articulatiestoornis. Bekijk hier alle cijfers. De kernpunten van de gegevensverzameling vind je in deze infographic.

Samenwerking NIVEL en NVLF Om beter inzicht te krijgen