Lees verder
Voor het tweede jaar heeft het Nivel de cijfers logopedie gepubliceerd. In 2017 leverden 61 logopediepraktijken behandelgegevens van ruim 10.000 patiënten aan bij NIVEL Zorgregistraties. Deze cijfers 2017 zijn nu beschikbaar.
Redactie

De cijfers van 2017 wijken niet af van de cijfers van 2016. Daaruit blijkt onder andere dat een patiënt gemiddeld 13 keer per jaar de logopedist bezoekt. Vorig jaar lieten veel logopedisten weten zich niet te kunnen vinden in dit aantal, daarom willen we graag benadrukken dat dit om een gemiddelde per jaar van alle patiënten van alle leeftijdsgroepen gaat. Meer informatie over het aantal consulten vind je in deze tabel.

Kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar vormen de grootste groep patiënten. Zij worden meestal behandeld voor een taalontwikkelings- of articulatiestoornis. Bekijk hier alle cijfers. De kernpunten van de gegevensverzameling vind je in deze infographic.

Samenwerking NIVEL en NVLF Om beter inzicht te krijgen in de behandelgegevens zijn het NIVEL en de NVLF een samenwerking aangegaan om gegevens van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit zijn gegevens die de logopedist routinematig registreert in het elektronisch patiëntendossier volgens de registratierichtlijnen van de NVLF. Het gaat daarbij onder andere om gegevens over de wijze van toegang, de gezondheidsproblemen van de patiënt, het aantal consulten en de evaluatie van de behandeling. Periodiek wordt een extractie van deze gegevens gemaakt uit de software van de logopedist. Deze extractie wordt via een beveiligde route, zonder direct identificerende gegevens zoals namen en adressen, naar het NIVEL verstuurd. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en het in kaart brengen van landelijke trends in de logopedie.

Voordelen Steeds meer logopedisten doen mee met NIVEL Zorgregistraties. Momenteel zijn er 81 logopediepraktijken die deelnemen. Dit heeft een aantal voordelen:

  1. Gratis spiegelinformatie Je ontvangt gratis online spiegelinformatie over de aangeleverde gegevens. Deze informatie geeft je inzicht in de eigen zorgverlening (inhoud van de geleverde zorg, kwaliteit van registreren). Omdat de cijfers heel specifiek zijn (bijvoorbeeld over leeftijd of ziektebeeld) vormen ze een verdieping op de spiegelinformatie die je van zorgverzekeraars krijgt.
  2. Inzicht in uw marktwaarde Je kunt jouw gegevens vergelijken met collega-logopedisten uit de eerste lijn. Zo krijg je beter inzicht in jouw marktwaarde op de zorgmarkt.
  3. Punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici Op basis van jouw deelname aan NIVEL Zorgregistraties en daadwerkelijke aanlevering van data, krijg je per kalenderjaar tien punten voor het
  4. Kwaliteitsregister Paramedici Een eenvoudige manier dus om punten te verkrijgen.
  5. Kwaliteitsinstrument Inzicht in je gegevens geeft je de mogelijkheid om de kwaliteit binnen jouw praktijk verder te verbeteren. Je kunt de cijfers met collega’s binnen je praktijk of kwaliteitskring bespreken.

Ook meedoen? Wil je ook deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties? Lees hier hoe je je kunt aanmelden.