Log in
Het merendeel van de patiënten van de logopedist in de eerstelijnszorg in 2018 was minderjarig; ongeveer de helft van de patiënten was tussen de 4 en 7 jaar oud. Van hen werd 46% behandeld voor een taalontwikkelingsstoornis en 35% voor een articulatiestoornis. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Redactie

Taalontwikkelingsstoornis en articulatiestoornis komen het meest voor

Van alle patiënten die de eerstelijns logopedist in 2018 zag, was het overgrote deel (85%) onder de 18 jaar. De meesten van hen werden behandeld voor een taalontwikkelingsstoornis of een articulatiestoornis. Ongeveer één op de zeven patiënten van de logopedist was volwassen. Vaak kwamen zij voor stoornissen in de stemproductie of stemkwaliteit, voor afasie, voor dysartrie of voor een slikstoornis. Gemiddeld kregen de mensen die bij in 2018 bij de logopedist kwamen, 14 consulten.

Het onderzoek: met gegevens uit elektronische patiëntendossiers

Dit rapport bevat cijfers over de zorg van 17.184 patiënten die in 2018 zijn behandeld in 83 eerstelijns logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het Nivel verzamelt gegevens die logopedisten registreren in hun elektronische patiëntendossiers. Hiermee brengt het Nivel landelijke trends in kaart en draagt bij aan de kennis over de zorg die logopedisten leveren. Bovendien kunnen de cijfers gebruikt worden in onderhandelingen met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen.