Lees verder
Het merendeel van de patiënten van de logopedist in de eerstelijnszorg in 2018 was minderjarig; ongeveer de helft van de patiënten was tussen de 4 en 7 jaar oud. Van hen werd 46% behandeld voor een taalontwikkelingsstoornis en 35% voor een articulatiestoornis. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
Redactie

Taalontwikkelingsstoornis en articulatiestoornis komen het meest voor

Van alle patiënten die de eerstelijns logopedist in 2018 zag, was het overgrote deel (85%) onder de 18 jaar. De meesten van hen werden behandeld voor een taalontwikkelingsstoornis of een articulatiestoornis. Ongeveer één op de zeven patiënten van de logopedist was volwassen. Vaak kwamen zij voor stoornissen in de stemproductie of stemkwaliteit, voor afasie, voor dysartrie of voor een slikstoornis. Gemiddeld kregen de mensen die bij in 2018 bij de logopedist kwamen, 14 consulten.

Het onderzoek: met gegevens uit elektronische patiëntendossiers

Dit rapport bevat cijfers over de zorg van 17.184 patiënten die in 2018 zijn behandeld in 83 eerstelijns logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het Nivel verzamelt gegevens die logopedisten registreren in hun elektronische patiëntendossiers. Hiermee brengt het Nivel landelijke trends in kaart en draagt bij aan de kennis over de zorg die logopedisten leveren. Bovendien kunnen de cijfers gebruikt worden in onderhandelingen met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen.

Je kunt alle cijfers over logopedisten en andere beroepsgroepen in de zorg – denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten – op de Nivel-website vinden.

Over de samenwerking tussen NIVEL en NVLF

Om beter inzicht te krijgen in de behandelgegevens zijn het NIVEL en de NVLF een samenwerking aangegaan om gegevens van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit zijn gegevens die de logopedist routinematig registreert in het elektronisch patiëntendossier volgens de registratierichtlijnen van de NVLF. Het gaat daarbij onder andere om gegevens over de wijze van toegang, de gezondheidsproblemen van de patiënt, het aantal consulten en de evaluatie van de behandeling. Periodiek wordt een extractie van deze gegevens gemaakt uit de software van de logopedist. Deze extractie wordt via een beveiligde route, zonder direct identificerende gegevens zoals namen en adressen, naar het NIVEL verstuurd. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en het in kaart brengen van landelijke trends in de logopedie.

Voordelen

Steeds meer logopedisten doen mee met NIVEL Zorgregistraties. Sinds 2019 zijn er al 119 logopediepraktijken die deelnemen. Deelname Nivel zorgregistratie wordt straks een verplicht onderdeel bij de visitatie tijdens de kwaliteitscyclus.

Deelname heeft een aantal voordelen:

 1. Gratis spiegelinformatie
  Je ontvangt gratis online spiegelinformatie over de aangeleverde gegevens. Deze informatie geeft je inzicht in de eigen zorgverlening (inhoud van de geleverde zorg, kwaliteit van registreren). Omdat de cijfers heel specifiek zijn (bijvoorbeeld over leeftijd of ziektebeeld) vormen ze een verdieping op de spiegelinformatie die je van zorgverzekeraars krijgt.
 2. Inzicht in je marktwaarde
  Je kunt jouw gegevens vergelijken met collega-logopedisten uit de eerstelijn. Zo krijg je beter inzicht in jouw marktwaarde op de zorgmarkt.
 3. Punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici
  Op basis van je deelname aan NIVEL Zorgregistraties en daadwerkelijke aanlevering van data, krijg je per kalenderjaar tien punten voor het KP. Een eenvoudige manier dus om punten te verkrijgen.
 4. Kwaliteitsinstrument
  Inzicht in je gegevens geeft je de mogelijkheid om de kwaliteit binnen jouw praktijk verder te verbeteren. Je kunt de cijfers met collega’s binnen je praktijk of kwaliteitskring bespreken.
  Wil je ook deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties? Lees hier hoe je je kunt aanmelden.

Persbericht Nivel