Log in

Het programma Organisatiegraad helpt paramedici bij het organiseren van samenwerking en het vormen van een netwerk. En dat lukt goed! Er zijn veel initiatieven en nieuwe (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden. Maar: het samenwerken gaat niet vanzelf. Het programma Organisatiegraad wil samenwerkingsverbanden daarom ondersteunen. Met een gezamenlijk community platform voor alle paramedici, regiobeelden, trainingen voor bestuursleden, bij het samen maken van regioplannen en met nog veel meer. Het programma werkt op regioniveau. Helaas kunnen niet alle regio’s worden meegenomen.

Deze week is de keuze gemaakt voor de laatste drie regio’s die na de zomer gaan deelnemen. Bepalend voor de keuze is de ambitie van paramedici in die regio, geografische spreiding, spreiding onder preferente zorgverzekeraars en de mogelijkheid tot aansluiten bij huisartsen.

Dit zijn de nieuwe regio’s:

<