Lees verder
In de Tweede en Eerste Kamer is en wordt gesproken over een aantal wetten en wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op logopediepraktijken. We zetten ze even op een rij, met daarbij de acties die de NVLF onderneemt.
Redactie

Om ervoor te zorgen dat de wetten ‘Arbeidsmarkt in Balans’ en ‘Werk en zekerheid’ voor logopediepraktijken als werkgevers geen onnodige ballast met zich meebrengen, sluit de NVLF zich aan bij de inspanningen van werkgeversorganisatie MKB-Nederland om de wetsteksten waar nodig aangepast te krijgen. De invloed van MKB-Nederland in de Haagse politiek is groter dan die van de NVLF. Belangrijk is, dat werkgevers niet worden afgeschrikt in het aannemen van personeel vanwege eventuele onnodig hoge kosten mocht er in de arbeidsrelatie wat mis gaan.

De Eerste Kamer buigt zich over de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’. Die bepaalt, kort gezegd, dat zorginstellingen met 25 personeelsleden of meer verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Dat kan dus ook gelden voor grotere logopediepraktijken. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan, maar voor de Eerste Kamer zijn er veel onduidelijkheden over dat aantal van 25.

Tellen alleen zorgverleners mee of ook bijvoorbeeld baliemedewerkers en administratief personeel? En hoe zit het met stagiairs binnen de praktijk? Duidelijk is in elk geval wel dat het gaat om personen en niet om fte’s. De Kamer wil eerst duidelijkheid voordat over het wetsvoorstel gestemd kan worden. Verwacht wordt, dat de Eerste Kamer akkoord zal gaan als de vragen zijn verhelderd. Als de wet in werking treedt, hebben instellingen minimaal een half jaar de tijd om zich voor te bereiden. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dan is er nog de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie), die schijnzelfstandigheid van zzp’ers moet tegengaan. Dit speelt ook in de gezondheidszorg. Het ministerie werkt op dit moment aan de uitwerking. Mogelijk wordt een vorm van zekerheid dat er niet voor te lage tarieven gewerkt kan worden onderdeel van de wet. Vanuit de zorg is de VvAA in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking van de wet voor zelfstandigen in de zorg. De NVLF volgt het dossier nauwgezet.

Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de wetten voor de logopedie, laten we dat uiteraard weten.