Log in
In de Tweede en Eerste Kamer is en wordt gesproken over een aantal wetten en wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op logopediepraktijken. We zetten ze even op een rij, met daarbij de acties die de NVLF onderneemt.
Redactie

Om ervoor te zorgen dat de wetten ‘Arbeidsmarkt in Balans’ en ‘Werk en zekerheid’ voor logopediepraktijken als werkgevers geen onnodige ballast met zich meebrengen, sluit de NVLF zich aan bij de inspanningen van werkgeversorganisatie MKB-Nederland om de wetsteksten waar nodig aangepast te krijgen. De invloed van MKB-Nederland in de Haagse politiek is groter dan die van de NVLF. Belangrijk is, dat werkgevers niet worden afgeschrikt in het aannemen van personeel vanwege eventuele onnodig hoge kosten mocht er in de arbeidsrelatie wat mis gaan.

De Eerste Kamer buigt zich over de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’. Die bepaalt, kort gezegd, dat zorginstellingen met 25 personeelsleden of meer verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Dat kan dus ook gelden voor grotere logopediepraktijken. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan, maar voor de Eerste Kamer zijn er veel onduidelijkheden over dat aantal van 25.

Tellen alleen zorgverleners mee of ook bijvoorbeeld baliemedewerkers en administratief personeel? En hoe zit het met stagiairs binnen de