Log in
Per 1 januari 2019 zijn er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veranderd. De belangrijkste veranderingen voor de logopedisten heeft de NVLF verzameld.
Redactie

Algemene Ouderdomswet

De ingangsleeftijd AOW was in 2018 66 jaar en wordt per 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden.

Pensioenen

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenpotjes uit het verleden voortaan overdragen aan de pensioenuitvoerder waar iemand nu pensioen opbouwt. Dat is goed nieuws voor mensen die verschillende pensioenpotjes hebben, omdat ze vaak van baan zijn gewisseld. Eerder werden kleine pensioentjes aan hen uitbetaald. Nu worden ze samengevoegd. Daardoor stijgt de waarde en gaan deze mensen meer pensioen opbouwen.

Transitievergoeding

Per 1 januari 2019 worden de criteria voor de toepassing van de overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd. Daarmee wordt het makkelijker voor werkgevers om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Voor kleine werkgevers die in een slechte financiƫle situatie verkeren en om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan, geldt een overbruggingsregeling voor de betaling van de transitievergoeding. Wanneer aan de voorwaarden voor de overbruggingsregeling is voldaan, dan worden gewerkte jaren voor mei 2013 niet meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

Vanaf 1