Log in
De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 2020. Uitgangspunt is daarnaast om deze tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021. Ook heeft de NZa een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg gepubliceerd.

De uitbraak van het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten wordt geleverd. De mogelijkheden voor het leveren van digitale zorg zijn sinds 1 maart verruimd door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in de regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen. Het uitgangspunt is nog steeds dat patiënten de zorg die zij nodig hebben moeten kunnen krijgen.

Voor logopedie is al bekend welke structurele verruimingen ingaan per 2021. Voor logopedie geldt dat er in de beleidsregels van de NZa geen beperkingen meer zullen zijn voor het declareren van digitale zorg. Daarmee kan digitale logopedische zorg op een vergelijkbare manier in rekening worden gebracht als de andere paramedische disciplines.
De NZa verzoekt de zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in de coronaperiode op te schorten.