Lees verder

Begin van deze maand deelden we in de nieuwsbrief nog een keer de voorbeeldbrieven over de wachtlijsten die gestuurd kunnen worden naar de zorgverzekeraars. De NZa heeft gevraagd of de NVLF haar op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen en daarom ontvangen we vanaf nu graag een kopie van de brief die de patiënt naar de zorgverzekeraar stuurt. 

Hierover hebben wij een zin toegevoegd aan beide versies van de voorbeeldbrief die je naar patiënten kunt sturen. 

Waarom deze voorbeeldbrieven?
Nog altijd hebben veel logopedie-praktijken in de eerste lijn te maken met wachtlijsten. Omdat er recent opnieuw berichten binnenkwamen dat de zorgverzekeraars niet op de hoogte zijn van de wachtlijsten, brengen wij graag nogmaals onder de aandacht wat je als praktijk zelf kunt doen. 

Wanneer dit wordt aangekaart bij de zorgverzekeraars  geven zij aan geen signalen van patiënten te hebben ontvangen over onvoldoende logopedische zorg. Ook kregen zij de afgelopen jaren geen verzoek voor zorgbemiddeling. 

Wat kan de NVLF doen?
Het is de NVLF niet toegestaan dit gemeenschappelijk op te pakken. De NVLF mag het tekort wel in de contacten met zorgverzekeraars en politiek naar voren brengen en doet dat ook. Met als belangrijke boodschap: patiënten moeten langer wachten op zorg dan wenselijk is. 
Met de NZa hebben we afgesproken dat NVLF haar op de hoogte houdvan de ontwikkelingen.  

Wat kunnen logopedisten zelf doen?
Logopedisten kunnen patiënten vragen de wachtlijstproblematiek onder de aandacht van de verzekeraar te brengen, dat is wel toegestaan. Patiënten kunnen dat doen door het eenvoudigweg te melden of door een verzoek om zorgbemiddeling neer te leggen. Het laatste kan wel betekenen dat de patiënt straks door een andere logopedist wordt geholpen. 

Op verzoek van een aantal leden heeft de NVLF een voorbeeldtekst gemaakt die zij kunnen gebruiken. Het gaat om een tekst die je aan patiënten kunt sturen, mailen of meegeven (in 2 versies: één voor een solopraktijk, één voor een meervoudige praktijk) met daarbij gevoegd  een voorbeeldtekst die patiënten kunnen gebruiken om aan hun zorgverzekeraar te mailen. Download de verschillende teksten hieronder. 

Voorbeeldbrief versie 1: solo-praktijk 
Voorbeeldbrief versie 2: meervoudige praktijk 
Voorbeeldtekst die patiënten naar zorgverzekeraar kunnen sturen