Lees verder

De eerder aangekondigde nieuwe versie van het triage stappenplan is vanaf nu beschikbaar. In deze nieuwe versie is het advies van het OMT over het gebruik van mondkapjes in de zorg verwerkt.

Download de nieuwe versie van het triage stappenplan hier.
En hier vind je het hygiëne protocol.

Horen logopedisten bij het zorgpersoneel en personeel in vitale processen?
Het RIVM maakt onderscheid tussen twee groepen zorgprofessionals. Zorgverleners die in het ziekenhuis werken en zorgverleners die niet in een ziekenhuis werken. Het advies verschilt per groep. Je leest het advies hier.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat jij, of collega’s in jouw praktijk, tot een kwetsbare groep behoort. Dan gelden er andere regels, namelijk die voor kwetsbare groepen.

Extra alert
De afgekondigde maatregelen benoemd tijdens de persconferentie van 13 oktober hebben niet direct consequenties voor de logopedie. De logopedie valt onder de vitale beroepen. Voor logopedisten blijft het triage stappenplan van kracht.

Naar aanleiding van de steeds strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is het belangrijk dat logopedisten extra alert zijn op de veiligheidsvoorschriften om besmetting te voorkomen.

Vanzelfsprekend blijven naast de stappen zoals beschreven in het triage stappenplan de standaard hygiëneregels van kracht:

 • Geen handen schudden;
 • Was je handen voor en na de afspraak;
 • Kom alleen (als dat mogelijk is);
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten;
 • Bij griep of andere luchtwegklachten blijf je thuis.

Mogelijke extra regels
Je kunt in jouw eigen praktijk en/of tijdens een huisbezoek extra regels instellen afhankelijk van jouw specifieke situatie. Te denken valt aan de onderstaande adviezen:

 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen logopedist en/of de patiënt zoals een mondkapje;
 • Gebruik van een spatscherm;
 • Er mag maximaal één begeleider mee met het kind;
 • Ouder/begeleider verzoeken om een mondkapje te dragen in de behandelruimte;
 • Gebruik mondkapje tijdens het wachten in de wachtkamer;
 • Overweeg om een behandeling op afstand;
 • Ouder/begeleider mag niet in het pand wachten wanneer de ouder/begeleider niet bij de behandeling aanwezig is.

Voorbeeldtekst voor patiënten
Deze tekst kun je gebruiken om naar je patiënten te sturen of  op je website te plaatsen om hen op de hoogte te brengen van de hygiëneregels in de praktijk. Bij de handtekening kun je de afbeelding onderin het document gebruiken.