Log in

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek heeft op 13 mei 2022 een nieuwe subsidieronde geopend voor het aanvragen van een Regio-impuls. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot 23 juni. 

VOOR WIE?

De Regio-impuls richt zich op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht. De beoogde projectplannen zijn gebaseerd op een bestaand regiobeeld, de regio-opgave en regiovisie die de gewenste transformatie beschrijft. Voor het aanvragen van subsidie bestaat een samenwerkingsverband minimaal uit:

  • een aanbieder
    • (een vertegenwoordiging van) burgers;
    • een aanbieder uit het zorgdomein (cure en/of care);
    • een aanbieder