Log in

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek heeft een nieuwe subsidieronde geopend voor het aanvragen van een Regio-impuls. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot 23 juni. 

Meer informatie