Log in
In dit ‘stand van zaken-bericht’ houden wij jullie op de hoogte van de uitwerking van de tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg, waaronder logopedie, voor coronapatiënten met ernstige klachten. Vanwege de grote snelheid waarmee deze herstelzorg moest worden georganiseerd zijn er nog steeds open eindjes. De paramedische beroepsgroepen, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland en VWS werken er hard aan om invulling te geven aan de open eindjes.

Verwijzing:

Het Zorginstituut heeft de toets voor de noodzaak van herstelzorg gelegd bij de huisarts. De toets voor vervolgzorg ligt bij de medisch specialist.

Dit betekent:

  • Behandeling kan alleen plaatsvinden op verwijzing. DTL geldt niet voor patiënten met een logopedische hulpvraag vanwege COVID-19. Mocht de behandeling zijn gestart vóór 18 juli 2020, maar zijn voortgezet na 18 juli 2020, dan volstaat toestemming van de arts/verwijzer achteraf.
  • De behandelaars brengen na ongeveer 3 maanden verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandeling. De huisarts beoordeelt hierna of én hoe de zorg voortgezet moet worden. Een nieuwe verwijzing is dan niet nodig.
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. Dit is ter beoordeling van de medisch specialist.

Registratie en declaratie:

  • Een goede registratie van de COVID-19-zorg is essentieel voor een goed onderzoek. Zorg waarvan niet is bewezen dat