Log in

De NVLF is zeer regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van externe multidisciplinaire richtlijnen of kwaliteitsdocumenten. Welke richtlijnen zijn verschenen in 2021 en welke verwachten we dit jaar? We zetten ze op een rij. 

Externe richtlijnen zijn multidisciplinaire richtlijnen die worden ontwikkeld op initiatief van een andere beroepsvereniging of organisatie, zoals medisch specialisten of huisartsen. De NVLF is de laatste jaren steeds actiever betrokken bij deze richtlijntrajecten. Op deze manier dragen we bij aan de (h)erkenning van het belang van logopedie in interdisciplinaire zorg. Inhoudsdeskundige logopedisten, met specifieke expertise op het gebied van het richtlijnonderwerp, spelen hierin een zeer belangrijke rol. Zij vertegenwoordigen namelijk de logopedie in werkgroepen en zijn actief betrokken bij de daadwerkelijke richtlijnontwikkeling.  

Hieronder vind je overzicht  van de richtlijnen die 2021 zijn gepubliceerd en welke externe multidisciplinaire richtlijnen we