Lees verder

De NVLF is zeer regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van externe multidisciplinaire richtlijnen of kwaliteitsdocumenten. Welke richtlijnen zijn verschenen in 2021 en welke verwachten we dit jaar? We zetten ze op een rij. 

Externe richtlijnen zijn multidisciplinaire richtlijnen die worden ontwikkeld op initiatief van een andere beroepsvereniging of organisatie, zoals medisch specialisten of huisartsen. De NVLF is de laatste jaren steeds actiever betrokken bij deze richtlijntrajecten. Op deze manier dragen we bij aan de (h)erkenning van het belang van logopedie in interdisciplinaire zorg. Inhoudsdeskundige logopedisten, met specifieke expertise op het gebied van het richtlijnonderwerp, spelen hierin een zeer belangrijke rol. Zij vertegenwoordigen namelijk de logopedie in werkgroepen en zijn actief betrokken bij de daadwerkelijke richtlijnontwikkeling.  

Hieronder vind je overzicht  van de richtlijnen die 2021 zijn gepubliceerd en welke externe multidisciplinaire richtlijnen we kunnen verwachten in 2022.  

Online verschenen in 2021 Verwacht in 2022 
* Richtlijn MS 
* Richtlijn Duchenne 
* Richtlijn Dyslexie 
* Leidraad Triage voor revalidatie na CVA 
* RAAK Zie en Hoor de cliënt  
* Richtlijn Craniofaciale Microsomie 
* Richtlijn Palliatieve zorg bij COPD 
* Herziening Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen  
* Richtlijn revalidatie Covid-19 deel 1   
* Publicatie Paracov studie 
* Kwaliteitsstandaard ADL 
* Raak Complete 
* Richtlijn Hoofd-hals tumoren 
* Richtlijn Hoorrevalidatie 
* Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
* Raak KEP 
* Herziening Richtlijn Schisis 
* Herziening multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson (RAPP) 
* Raak Meten op maat 
* Richtlijn Revalidatie Covid-19 deel 2 
* Handreiking 1e lijns herstelzorg CVA   

Geen nieuwe monodisciplinaire richtlijnen 
N.a.v. de schrap- en verbetersessies in 2018 besloot het NVLF bestuur voorlopig geen nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Lees hier meer over dit besluit.  

Ambitie interprofessionele samenwerking 

De ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten bevordert de samenwerking met andere disciplines en sluit daarom goed aan bij de ambitie van de NVLF dat in 2027 de logopedische zorg dicht bij de cliënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op de juiste plek). Lees hier meer over deze ambitie.