Log in
Eind september is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ verschenen. Doel van de richtlijn is de kwaliteit van leven bij volwassenen met een VB en naastbetrokkenen te verbeteren en hun last en lijden te verminderen.
Redactie

Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn wordt bewust de term ‘probleemgedrag’ gebruikt, vanwege zijn grote herkenbaarheid. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat probleemgedrag vaak het gevolg is van een interactie tussen een persoon en diens omgeving en daarom altijd in de context benaderd moet worden. De aanbevelingen in de richtlijn zijn van toepassing op volwassenen (18+) met een VB en probleemgedrag. De richtlijn kan ingezet worden in elke setting waar zij veel tijd doorbrengen. De richtlijn bevat aanbevelingen voor alle professionals die betrokken zijn bij het in kaart brengen van probleemgedrag en de begeleiding en behandeling daarvan.

Vier modules

De volledige richtlijn bestaat uit vier modules. In Module 1 – Beeldvorming van probleemgedrag – wordt de gefaseerde en multidisciplinaire aanpak beschreven die in eerste instantie gevolgd moet worden wanneer er (mogelijk) sprake is van probleemgedrag. In Module 2 – Begeleiding en behandeling van probleemgedrag – wordt ingegaan op niet-medicamenteuze interventies die ingezet kunnen worden bij probleemgedrag. In bepaalde gevallen kan