Log in

Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen, wat resulteert in meer ziekenhuisopnames en een grotere druk op de zorg en mantelzorgers. De nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen is daarom van groot belang. Logopedisten, samen met fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, en diëtisten spelen een rol bij het (vroegtijdig) signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen en het bieden van passende ondersteuning en begeleiding. Door samenwerking kunnen zij de gezondheid en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

Kwetsbaarheid is een gezondheidsprobleem dat vaak voorkomt bij ouderen. Het kan ontstaan door allerlei oorzaken, zoals moeilijk kunnen bewegen, problemen met eten, eenzaamheid en problemen met het geheugen. De klachten zijn heel verschillend. Meestal hebben kwetsbare ouderen meer dan één klacht. Daarom is het zo belangrijk dat de verschillende artsen en zorgverleners samenwerken. Paramedische zorg kan helpen om iemand minder kwetsbaar te