Lees verder

De ‘Paramedische Richtlijn Parkinson’ is vanaf 16 november landelijk beschikbaar. Deze nieuwe multidisciplinaire richtlijn voegt de bestaande richtlijnen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek samen en bevat een online beslisondersteuning.

Samen met de Parkinson Vereniging en de beroepsverenigingen van de fysio-, oefen- en ergotherapeuten en diëtisten werkte de NVLF aan deze nieuwe richtlijn waarmee we van losse monodisciplinaire richtlijnen naar één multidisciplinaire richtlijn gaan. De richtlijn biedt hiermee houvast voor besluitvorming waarbij zorgverleners van diverse disciplines betrokken zijn.

Online beslisondersteuning

De richtlijn bevat een online beslisondersteuning die eenvoudig te gebruiken is in de dagelijkse praktijk. Als zorgverlener vul je hier het hoofdprobleem van de client in, waarna de beslisondersteuning aanvullende vragen stelt om tot passende aanbevelingen te komen. Onder elke aanbeveling wordt aangegeven wat de sterkte van de aanbeveling is en welke paramedicus de betreffende aanbeveling kan uitvoeren. Op deze manier vind je snel en makkelijk de informatie die je nodig hebt voor de behandeling. Er zijn twee versies van de beslisondersteuning: één voor zorgverleners en één voor mensen met parkinson en naasten. Beiden met dezelfde behandeladviezen, maar passend gemaakt voor de doelgroep.

We schreven al eerder over de pilotfase van de Beslisondersteuning van de Paramedische richtlijn Parkinson. Lees het bericht hier. De resultaten uit deze pilotfase zijn positief. “Dit geeft een mooi overzicht van de behandelmogelijkheden bij een probleem”, is één van de reacties op de nieuwe richtlijn.

Vanaf 16 november vind je de nieuwe richtlijn op onze website. Hier vind je de online beslisondersteuning.