Log in

Om alle beschikbare kennis over COVID-19 te bundelen, worden de huidige leidraden over COVID-19 momenteel omgezet naar één overkoepelende COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase.

De eerste modules verschenen eind 2021, er zijn nu vijf modules over revalidatie aan de richtlijn toegevoegd.
 
Op het gebied van revalidatie zijn modules verschenen die ingaan op de zorg binnen de (poli)klinische medisch specialistische revalidatie (MSR) of klinische of ambulante geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aan volwassen patiënten met COVID-19 die recent zijn ontslagen uit het ziekenhuis of ELV-HC. De modules beschrijven de meetinstrumenten, de waarde van zuurstoftherapie, de plaats van de saturatiemeter tijdens inspanning, de behandeling van mentale en cognitieve klachten, de behandeling van slikklachten en de waarde van specifieke voedingsinterventies. 

Bekijk de