Log in
De afgelopen maanden heeft het bureau van de NVLF een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. We stellen hen graag even aan jullie voor.
Redactie

Allereerst is in december Yvonne Brookman – van Essen toegetreden tot het Beleidsteam. Yvonne is van origine logopedist en brengt acht jaar ervaring als praktijkhouder mee. Haar werkzaamheden binnen het beleidsteam zullen voornamelijk gericht zijn op vakinhoudelijke richtlijnen, kennisagenda en het meerjaren onderzoeksprogramma paramedici (MOPZ), doorontwikkeling kwaliteitstoets en innovatie.

In maart is het serviceteam uitgebreid met Caroline Homan. Zij beantwoordt de vragen van leden die per telefoon of mail binnenkomen en verwerkt de wijzigingen van persoons- en werkgegevens in het ledensysteem. Daarnaast ondersteunt zij de verenigingsmanager.

In april heeft ook het PR en Communicatieteam een nieuwe collega gekregen, Martijn Ouburg. Hij neemt de functie van Communicatieadviseur over van Ruth van Aggelen die eerder dit jaar afscheid nam van de NVLF. Hij zal zich onder andere bezighouden met de promotie van het vak naar onderwijs, verwijzers en zorgverzekeraars. Hij maakt onderdeel uit van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie en de organisatie van het jaarlijkse NVLF-congres.