Log in
Sinds 1 juli is de nieuwe set kwaliteitsciteria 2020-2025 van het KP een feit. Lees hier wat er is veranderd ten opzichte van de criteria 2015-2020.

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) heeft bewust de koers gezet op vereenvoudiging van de activiteiten en vermindering van de administratieve lasten. KP vindt het belangrijk dat kwaliteitsregistratie niet teveel tijd kost. Daarom is alle informatie die je nodig hebt om je deskundigheid te laten zien zo inzichtelijk mogelijk gemaakt in een document waarin je kun navigeren. In dit document is een activiteitenoverzicht opgenomen.

Download de kwaliteitscriteria 2020-2025 voor logopedisten hier.

Wat is er veranderd?

In de nieuwe set kwaliteitscriteria zijn verschillende activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast. Gestructureerd en cyclisch werken aan kwaliteitsverbetering is bij het samenstellen van de nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025 een belangrijk uitgangspunt geweest. Hierbij is het van belang te reflecteren op het eigen handelen, ook in samenwerking met anderen.
Daarnaast is er bij het samenstellen van de nieuwe set ingezet op