Log in
Bij de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn een aantal onderwijsondersteunende functies opnieuw beschreven en ingedeeld in vaak een hogere salarisschaal. Dit geldt ook voor de beschrijving van de logopedist. De 'oude' voorbeeldbeschrijving werd gewaardeerd in schaal 8, de nieuwe beschrijving wordt ingedeeld in schaal 9.

Dat is goed nieuws voor de circa 25% van onze leden die werkzaam zijn in het onderwijs die nu nog in schaal 8 zitten. Als de werkzaamheden overeenkomen met de inhoud van de nieuwe functiebeschrijving, dan hebben zij voldoende argumenten om een hogere waardering van de functie aan te kaarten. De overige 75% van onze leden die al in schaal 9 zitten zijn teleurgesteld dat er geen tweede beschrijving is gekomen voor schaal 10. Voor meer uitleg over de ‘weging’ van de verschillende functies, zie de leeswijzer.

In de nieuwe cao is vastgelegd dat uiterlijk 1 augustus 2020 het functiebouwwerk voor de onderwijsondersteuners op schoolniveau moet worden vastgesteld. De komende weken gaat de NVLF samen met de vakbond FvOv kijken welke argumenten leden kunnen gebruiken om binnen de school het gesprek aan te gaan over een hogere beloning dan schaal 9. Zeker als zij kunnen aantonen dat zij in opdracht