Lees verder
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe en veranderende wetten en regelgeving. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen waar je nu mee te maken kunt krijgen op een rijtje gezet.
Op 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Doel van de wet: flexibel wordt minder flexibel, vast wordt minder vast. Met deze wet probeert de overheid het aanbieden van vaste banen te bevorderen, maar ook de regels voor ontslag worden verruimt. De positie van medewerkers met tijdelijke en flexibele contracten wordt verbeterd. Hierdoor krijgen zij meer inkomenszekerheid en daarmee ook makkelijker een lening of een hypotheek. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om medewerkers een vast contract aan te bieden zodat zij een lagere WW-premie gaan betalen. Daarnaast wordt het ontslagrecht versoepeld.

De belangrijkste wijzigingen lees je hier.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Per 1 januari 2020 wijzigt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
De belangrijkste wijzigingen zijn:
1.     aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener
2.     aanpassing van de bewaar- en aanvangstermijn van het medisch dossier
3.     inzagerecht van nabestaanden

Lees hier verder over deze wijzigingen.

Bijhouden login
Zorginstellingen en ziekenhuizen moeten voortaan minimaal vijf jaar blijven loggen wie toegang kreeg tot medische dossiers. Het ministerie van VWS voegt de eis toe aan het Besluit Elektronische Gegevensverwerking door Zorgaanbieders. In het besluit staat dat zorgaanbieders minimaal vijf jaar een log moet bijhouden van welke medewerkers op welk moment toegang hebben gehad tot het medisch dossier van een patiënt.

Onder zowel de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens als de AVG is het verplicht om toegangslogs bij te houden voor medische info, maar er was nog geen verplichte duur voor. Volgens het ministerie is het ‘belangrijk dat mensen regie hebben over hun gegevens’, en kunnen zij met de logs zien of ‘verwerkingen in het medisch dossier rechtmatig hebben plaatsgevonden’.

Werkkostenregeling
De zogenaamde werkkostenregeling is bedoeld om werknemers onbelaste vergoedingen te kunnen geven. Denk aan een bijdrage voor de sportschool of een kerstpakket. De belastingdienst stelt een limiet aan deze vergoedingen. Deze limiet wordt in 2020 verhoogd naar 1,7% van de eerste €400.000 van de totale loonsom. Daar boven blijft het percentage van 1,2% gelden.

Klik hier voor meer informatie over de werkkostenregeling.

Informatieplicht energiebesparing
Met regelmaat zijn er radiospotjes dat ondernemers moeten aangeven welke energiebesparende maatregelen zij nemen. De NVLF gaat ervan uit dat deze verplichting niet geldt voor de logopediepraktijken. Deze informatieplicht geldt namelijk voor bedrijven die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Klik hier voor meer informatie.

Aanpassing btw-nummer voor eenmanszaken
Logopedisten hoeven geen btw af te dragen voor zover zij zorg verlenen. Op het moment dat er bijvoorbeeld trainingen worden aangeboden, moet wel btw worden afgedragen.

In oktober 2019 hebben alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) van de belastingdienst ontvangen. Dit nummer moet je vanaf 1 januari 2020 gebruiken op je facturen en je website. Het nieuwe nummer is niet gekoppeld met je bsn, waardoor de privacy beter beschermd is. Alleen voor de communicatie met de belastingdienst blijf je het oude nummer gebruiken.

Klik hier voor meer informatie.

Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) voor zover het gaat om mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van deze nieuwe wet.

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘nee’, tenzij. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

Klik hier voor meer informatie

Er zijn ook nog een aantal wetten die later dit jaar mogelijk wijzigen. Lees hier welke wetten dat zijn.

Heb je een vraag over deze nieuwe of gewijzigde wetten of regels? Mail ons dan via logopedie@nvlf.nl.