Log in
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe en veranderende wetten en regelgeving. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen waar je nu mee te maken kunt krijgen op een rijtje gezet.
Op 1 januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Doel van de wet: flexibel wordt minder flexibel, vast wordt minder vast. Met deze wet probeert de overheid het aanbieden van vaste banen te bevorderen, maar ook de regels voor ontslag worden verruimt. De positie van medewerkers met tijdelijke en flexibele contracten wordt verbeterd. Hierdoor krijgen zij meer inkomenszekerheid en daarmee ook makkelijker een lening of een hypotheek. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om medewerkers een vast contract aan te bieden zodat zij een lagere WW-premie gaan betalen. Daarnaast wordt het ontslagrecht versoepeld.

De belangrijkste wijzigingen lees je hier.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Per 1 januari 2020 wijzigt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
De belangrijkste wijzigingen zijn:
1.     aanvulling van de informatieplicht van de