Log in
De NVLF heeft de nieuwe criteria voor het register afasie 2022-2026 gepubliceerd. De nieuwe criteria zijn nu al vastgesteld zodat tijdig duidelijk is aan welke criteria men moet voldoen bij registratie en herregistratie.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige criteria zijn:

  1. De onduidelijkheid over welke scholingen wel of niet onder de criteria vielen is weggehaald door overal toe te voegen: gericht op het werkgebied afasie.
  2. Bij registratie:
    • Eis voor verplichte deelname aan werkgroepen is komen te vervallen. Dit is meer een eis voor herregistratie.
    • Lidmaatschap VKL als criterium is verwijderd. Daarvoor in de plaats is gekomen: het afronden van een post hbo-of wo-opleiding op het gebied van neurologische taal-en spraakstoornissen.
  3. Bij herregistratie:
    • Criteria 1 en 2 zijn samengevoegd en nu gelijk aan de deskundigheidsuren en werkervaring van het register stotteren.

Klik hier voor de criteria register afasie 2022-2026.
Klik