Log in
Hierbij publiceert de NVLF de nieuwe criteria voor de registers preverbale logopedie, stotteren en Integraal Zorg Stotteren (IZS). Zo kan je tijdig inzien aan welke criteria je moet voldoen bij registratie en herregistratie. De huidige criteria IZS lopen per 1-1-2020 af en de criteria stotteren en preverbale logopedie loepen per 1-1-2021 af.
Redactie

De huidige registers voor stotteren en preverbale logopedie zijn voor vijf jaar ongewijzigd vastgesteld. De criteria voor IZS zijn zelfs naar beneden bijgesteld. Bij de herziening van de criteria is rekening gehouden met de wens van de leden om de criteria registers niet te verzwaren.

Klik hier voor de criteria stotteren

Klik hier voor de criteria preverbale logopedie

Klik hier voor de criteria IZS

Evaluatie NVLF-registers

Na het besluit om geen specialisaties in te voeren is het goed om de discussie aan te gaan hoe nu verder gaan met de NVLF-registers. De NVLF is onlangs gestart met het evalueren van de NVLF-registers. De kans bestaat dat de uitkomst van deze discussie op termijn van invloed is op de