Log in
Na een moeizaam begin, is op 30 september een akkoord bereikt over een nieuwe Cao Jeugdzorg. De belangrijkste afspraken zijn:
Redactie
  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020;
  • In december 2019 ontvangen alle werknemers die op 1 december 2019 in dienst zijn een eenmalige uitkering van €800 bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband;
  • Per 1 januari 2020 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 4%;
  • In juni 2020 ontvangen alle werknemers die op 1 juni 2020 in dienst zijn, een eenmalige uitkering van €200 bruto, naar rato van het dienstverband.

Binnenkort leggen we de nieuwe cao voor aan de leden van de NVLF.