Log in
Sinds begin van deze maand is het NVLF bureau nog een beleidsadviseur rijker: Tamara Raaijmakers. Zij stelt zich graag aan jullie voor.
Redactie

“Een brede kijk op gezondheid, dat kenmerkt mij. Van huis uit ben ik bewegingswetenschapper. Tijdens mijn studie liet ik 20 medestudenten een uur lang met gedraaide rug tillen om de gezondheidseffecten te monitoren. Naast zweet en spierpijn, leverde het ook een wetenschappelijk artikel op, samen met mede stagiair en begeleider. Toch koos ik voor meer toegepast werk, waarbij ik veelal kennis uit onderzoek vertaal naar praktische werkwijzen of wijzigingen in beleid. Zo werkte ik bij een sociaal-beleidsonderzoeksbureau aan verbetering van de toenmalige wet voorziening gehandicapten op basis van behoeften van de doelgroep.

Tijdens mijn loopbaan heb ik me gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Want aan gezondheid is voor mij onlosmakelijk participatie verbonden. Niet alleen als uitkomstmaat, maar juist ook participatie als voorwaarde voor gezondheid. Werk dat bij iemands mogelijkheden past, is gezond makend. Het geeft identiteit, het biedt zingeving en een bron van sociale contacten naast een inkomen. Bijdragen aan het vormgeven van gezond werk blijf ik doen vanuit mijn andere