Log in

Zilveren Kruis heeft zorgverleners onlangs via Vektis geïnformeerd over een nieuw verrekenproces. Omdat de zorgverzekeraar verschillende zorgverleners niet konden bereiken via Vektis is aan de beroepsverenigingen gevraagd dit bericht met haar leden te delen. 

Lees hier het mailbericht van Zilveren Kruis over het nieuwe verrekenproces en klik hier voor de bijlage van deze mail. 

Houd je gegevens up-to-date 
We willen je er graag op attenderen dat het belangrijk is om je gegevens in Vektis en