Log in

Vandaag, dinsdag 12 juli, verschijnt het zomernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. Dit nummer staat voor een groot deel in teken van hybride zorg.

We spraken met logopedist Marjolein Neefjes die voor haar opleiding Toegepaste Psychologie onderzoek deed naar het gebruik van eHealth onder logopedisten. Zij gaat hierover in gesprek met Yvonne Brookman, beleidsadviseur bij de NVLF. Logopedist Tjitske Bootsma deelt haar eerste ervaringen met het inzetten van Virtual Reality (VR) bij de behandeling van cliënten die stotteren.

In het kennisartikel wordt ingegaan op de vraag of de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) afasievriendelijk kan worden afgenomen.

Verder kijken we met logopedisten/bestuursleden Ruth Dalemans en Helene Rompen naar de toekomst van logopedie en voorzitter Michel Dutrée praat ons bij over de gesprekken