Log in

Aanstaande vrijdag, 6 mei, verschijnt het nieuwe nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. Dit nummer staat grotendeels in het teken van samenwerken.

Zo spreken we in het dubbelinterview met Goedele Vonder en Rob op de Laak. Goedele werkt als logopedist in de tandartsenpraktijk van Rob en zij vertellen over hun samenwerking. Verder vertellen drie patiëntenverenigingen waarom het voor hun cliënten/patiënten zo belangrijk is dat zorgprofessionals samenwerken en logopedist Lotte van den Hurk vertelt meer over de samenwerking in de regio Meijerijstad, waarvan zij deeluitmaakt.

Ten slotte interviewden we bijzonder hoogleraar Elise de Bree over haar onderzoek naar taalontwikkelingsstoornissen in het passend onderwijs. In het kennisartikel van dit nummer wordt de afasiebehandeling bedrijfseconomisch bekeken.

Online extra’s
Ook bij