Log in

Per 1 januari 2021 zijn de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet verzekerdeninvloed Zvw (gedeeltelijk) in werking getreden. Wat betekent dat?

Wet arbeidsmarkt in balans
Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden, met uitzondering van enkele artikelen die met ingang van 1 april 2020 en 1 januari 2021 in werking zijn getreden. Met deze wet is de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner gemaakt. Oproepkrachten en payrollwerknemers hebben met deze wet meer zekerheid gekregen en voor werkgevers is het aantrekkelijker geworden om werknemers een vast contract aan te bieden.

 

Wet verzekerdeninvloed Zvw

Ook op 1 januari 2021 is de Wet verzekerdeninvloed Zvw in werking getreden. Met deze wet wordt de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars versterkt. Deze invloed wordt versterkt door de verzekeraars te verplichten tot:

o het aan alle individuele verzekerden bieden van de gelegenheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken (verzekerdeninspraak) ten aanzien