Lees verder

Per 1 januari 2021 zijn de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet verzekerdeninvloed Zvw (gedeeltelijk) in werking getreden. Wat betekent dat?

Wet arbeidsmarkt in balans
Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden, met uitzondering van enkele artikelen die met ingang van 1 april 2020 en 1 januari 2021 in werking zijn getreden. Met deze wet is de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner gemaakt. Oproepkrachten en payrollwerknemers hebben met deze wet meer zekerheid gekregen en voor werkgevers is het aantrekkelijker geworden om werknemers een vast contract aan te bieden.

 

Wet verzekerdeninvloed Zvw

Ook op 1 januari 2021 is de Wet verzekerdeninvloed Zvw in werking getreden. Met deze wet wordt de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars versterkt. Deze invloed wordt versterkt door de verzekeraars te verplichten tot:

o het aan alle individuele verzekerden bieden van de gelegenheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken (verzekerdeninspraak) ten aanzien van de door zorgverzekeraar en vertegenwoordiging afgesproken onderdelen van het beleid, waaronder in elk geval het zorginkoopbeleid en het klantcommunicatiebeleid;

o het borgen van een adviserende permanente verzekerdenvertegenwoordiging, die bovendien als ‘hoedster’ van verzekerdeninspraak fungeert.

  • Overzicht relevante wetgeving

In dit overzicht lees je welke voor logopedisten relevante wetten in 2020 zijn aangenomen door het parlement maar nog niet in werking zijn getreden, welke wetsvoorstellen op dit moment in behandeling zijn bij het parlement, aangekondigde wetgeving en welke wetsvoorstellen zijn ingetrokken.