Log in

Het PARamedische Extra Large (PAR-EL) consortium is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen, patiëntvertegenwoordigers, universiteiten, hogescholen en kennisinstituten vanuit de verschillende paramedische disciplines.

Voor het PAR-EL project zoeken we praktijkpartners om mee te doen aan een landelijk onderzoeksproject. Praktijkpartners krijgen een actieve rol in het consortium, denken mee over de richting van het project en participeren in de uitvoering van het onderzoek.

Het doel van het PAR-EL consortium is het verbeteren van de maatschappelijke participatie van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen (waaronder CVA, diabetes, COPD en astma, oncologische aandoeningen, reumatische aandoeningen), die ondanks optimale medische zorg nog steeds dagelijks beperkingen ervaren. Door interprofessionele paramedische diagnostiek, continue (thuis)monitoring en behandeling gaan we het fysiek, mentaal, cognitief en sociaal functioneren van deze mensen bevorderen. De interprofessionele samenwerking wordt ondersteund door technologische tools en een gezamenlijke