Log in

Aanstaande vrijdag, 23 oktober, verschijnt nummer 5 van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. In dit nummer vind  je een speciaal katern over het NVLF congres, met o.a. een handig programmaoverzicht en een handleiding voor het volgen van het online congres.

Verder spraken we met logopedisten Mirjam Vonk en Kelly van Cauter over het consensusdocument FEES. Het kennisartikel gaat over de rol van woordbegrip en ouderlijke responsiviteit in de expressieve taalontwikkeling van kinderen met Downsyndroom.
En in het kader van Wereldstotterdag op donderdag 22 oktober, is er aandacht voor de herziene richtlijn stotteren en schreef Marie-Christine Franken namens de wetenschapsraad een column.

Dit en meer lees je vanaf vrijdag in nummer 5 van het vakblad én online op www.nvlf.nl/tijdschrift.