Log in

Om inzicht te krijgen in de multidisciplinaire samenwerking bij langdurende herstelzorg na COVID-19 willen we logopedisten die ex-COVID-19 patienten behandelen vragen drie vragen te beantwoorden.

Het gaat om de volgende drie vragen:

  1. Ervaar je knelpunten in de multidisciplinaire aanpak bij herstelzorg na COVID-19? Zo ja, wat zijn de knelpunten?
  2. Heeft corona tot veranderingen in de samenwerking tussen verschillende disciplines geleid? Zo ja, welke veranderingen?
  3. Zijn logopedisten in de eerste lijn voldoende geëquipeerd om multidisciplinaire herstelzorg te bieden? Zo nee, wat is hiervoor nodig?

Je kunt deze vragen beantwoorden via dit formulier.

Alvast bedankt voor je medewerking!