Log in

In de laatste nieuwsbrief van 2020 kondigden we al aan dat de NZa op verzoek van het ministerie van VWs een monitor uitvoert naar het inkoop- en contracteerproces binnen de gzsp voor 2021. Inmiddels heeft de NZa laten weten dat de vragenlijst voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor de monitor online staan en ingevuld kunnen worden.

De vragenlijst kan tot en met 31 januari 2021 worden ingevuld via deze link.
De duur van het beantwoorden van de vragen is erg afhankelijk van de gegeven antwoorden en de hoeveelheid prestaties die de zorgaanbieder levert. De NZa verwacht dat het invullen 20-30 minuten duurt.

Wie kunnen de vragenlijst invullen?
De vragen uit de vragenlijst gaan in op de inkoop- en contractering van de zorg voor gzsp-patiënten. Degene die verantwoordelijk is voor het sluiten van contracten voor gzsp, kan de vragenlijst invullen. De