Lees verder

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten vanaf 1 december verplichten. Wat betekent dit voor logopedisten? 
 
Over zorgverleners meldt de rijksoverheid het volgende: 
` Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.´ 
 
Voor logopedisten gelden dus geen nieuwe maatregelen en dat deze adviezen, richtlijnen en documenten van kracht blijven. 
 
Lees ook: Mondkapje verplicht vanaf 1 december