Log in

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten vanaf 1 december verplichten. Wat betekent dit voor logopedisten? 
 
Over zorgverleners meldt de rijksoverheid het volgende: