Log in

Sinds 1 augustus 2022 is de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving heeft de NVLF de modelarbeidsovereenkomsten aangepast.

Klik hier voor de nieuwe arbeidsovereenkomsten en voor meer informatie.

Over de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Dit wordt gerealiseerd door meer transparantie en een beter voorspelbaar arbeidspatroon.

Deze wet verplicht werkgevers om meer