Log in
Eind vorig jaar bracht een beleidsmedewerker van het ministerie van VWS een werkbezoek aan een logopediepraktijk in Den Haag. “Het was een interessante en leerzame dag waaruit bleek dat de interesse van het ministerie voor logopedie groot is. Maar ook dat ons vak nog lang niet goed genoeg op de kaart staat en de grote variëteit ervan nog onvoldoende bekend is”, vertelt praktijkhouder Cathy Terleth.

“In onze praktijk streven wij ernaar om een zo breed mogelijke populatie met allerlei logopedische stoornissen te behandelen”, gaat Cathy verder. “De beleidsmedewerker van het ministerie vond het een eyeopener dat logopedie zo breed inzetbaar is voor allerlei communicatieproblemen, zoals  kinderen met spraak, -taalproblemen, stemproblemen, preverbale logopedie, ouderen met afasie en stotteren. Naast het inhoudelijke werk heeft hij veel kunnen zien van de organisatie van een vrijgevestigde praktijk en de hoeveelheid aan werkzaamheden die op een gewone werkdag moeten gebeuren, zoals het inplannen van cliënten, de telefoons, e-mails, het werken onder tijdsdruk, de verslagen en vervolgens nog de administratie die veel tijd kost.

Ook de wachtlijst en de openstaande vacature in de praktijk kwamen ter sprake. Wij hebben laten weten dat we als praktijk graag aan alle hulpvragen voldoen, maar er is vaak een knelpunt tussen tijd en mogelijkheden. De wachtlijst die wij hebben is flink, net als bij veel collega’s in de buurt met wie de praktijk een