Log in

Eind vorige maand heeft de NVLF samen met haar PPN-partners, KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie een brief gestuurd naar minister Van Ark waarin om een oplossing wordt gevraagd voor het probleem rondom de financiering van herstelzorg voor coronapatiënten in relatie tot de bepalingen over inhaalzorg in de continuïteitsregeling. Inmiddels heeft de minister gereageerd.

Sommige praktijken krijgen veel COVID-patiënten doorverwezen, waardoor zij over de omzetgrenzen van de inhaalzorg heen gaan. Volgens zorgverzekeraars valt die zorg onder inhaalzorg en wordt dus maar voor 45% vergoed. Dat vinden wij niet terecht. Aan de minister is nu om hulp gevraagd bij het vinden van een oplossing, want met ZN en de zorgverzekeraars komen we hier niet uit.

Lees de brief aan minister van Ark hier.
Haar reactie lees je hier.