Lees verder
Wat zijn de kansen en wensen van de paramedische sector? Minister Ernst Kuipers van VWS liet zich er maandag 22 augustus over bijpraten tijdens een werkbezoek aan de regio Zuid-Holland Noord. De groepspraktijk Boot en Broerse in Lisse was de gastlocatie van dit bezoek. Hij sprak daar met verschillende paramedici, waaronder logopedist Caroline Nater, over hun vak.

Bij het bezoek waren ook vertegenwoordigers van regionale organisaties zoals het Regionaal Platform Logopedie (RPL) en de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanwezig.

Samenwerking in eerste lijn
Namens de logopedisten sprak Caroline Nater met de minister over wat de logopedist doet. Caroline neemt deel aan het Regionaal Platform Logopedie (RPL) en het Paramedisch Platform Zuid Holland Noord (PPNZHN). Speciale aandacht ging uit naar de  regionale samenwerking in de eerste lijn die in Lisse al langer dan 10 jaar bestaat. Deze werd naar voren gebracht als een goed voorbeeld van hoe paramedici elkaar in de regio kunnen versterken en hoe ze samen een gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn voor andere zorgprofessionals in de regio.

Tarieven onder druk
De minister liet zich bijpraten over de kansen en wensen van de paramedische sector. Daarbij werden een aantal zaken door de aanwezigen naar voren gebracht: de tarieven die onder druk staan, een tekort aan personeel, het ontbreken van een vergoeding voor multidisciplinair overleg (MDO) en vergoedingen voor het opzetten van regionale verbanden.

Innovatie in zorg
Ook werden goede voorbeelden op het gebied van substitutie en preventie besproken.  Daarbij kwamen ook het onderwerp innovatie in de zorg ter tafel (O & I). Deze regio Zuid-Holland Noord die Kuipers bezocht is de enige waarin de zorgverzekeraar O & I-gelden voor uitsluitend multidisciplinaire ontwikkelingen toekent. Deze geldt daarmee als voorbeeld voor de rest van het land.

Vertegenwoordigers landelijk paramedici
Behalve de vertegenwoordigers van de regionale organisaties waren ook de vertegenwoordigers van de landelijke paramedische organisaties uitgenodigd voor het werkbezoek. Zij gingen in gesprek met de minister. Namens de organisatie van fysiotherapeuten KNGF waren Guido van Woerkom (directeur) en Floris Vels (belangenbehartiger) present. Van het Paramedisch Platform Nederland (PPN) was het bestuur vertegenwoordigd: Gabrielle Janssen (OVN), Patrick Groenewegen (NVH) en Boudewijn de Ridder (NVLF). Theo van der Bom was er als directeur van Ergotherapie Nederland en Bianca Rootsaert als directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en zij waren aanwezig bij het gesprek met de minister.

Belang paramedische sector erkend
Caroline Nater over het werkbezoek: “Vanuit de kracht van de werkvloer hebben wij de minister en zijn beleidsmakers kunnen inspireren.”

Bianca Rootsaert, directeur NVD: “Het was goed om te merken dat de minister het belang van de paramedische sector erkenning geeft. De focus ligt daarbij op de versterking van de basiszorg zoals we dat ook terugzien in de IZA-plannen en waarvoor we input hebben aangeleverd. Vanuit PPN hebben we tal van goede voorbeelden te melden over onze belangrijke rol vanuit de verschillende paramedische disciplines’.

Theo  van der Bom, voorzitter Ergotherapie Nederland: “We hopen dat met het gesprek ook belangrijke randvoorwaarden inzichtelijk zijn gemaakt. Als paramedische sector kunnen we samen veel betekenen, maar erkenning en gericht aandacht en focus vanuit Den Haag helpt daarbij.”

Logopedist Caroline Nater in gesprek met minister Kuipers van VWS.
Groepsfoto