Log in
De ledenraad heeft unaniem ingestemd met de herbenoeming van Michel Dutrée als voorzitter van de NVLF. Dat betekent dat Michel nog vier jaar onze voorzitter zal zijn.

Michel reageert op zijn herbenoeming:

“Ik ben trots op het vertrouwen dat ik van bestuur en ledenraad heb gekregen voor een tweede termijn als voorzitter van de NVLF. Het is wel vreemd om te worden herbenoemd in het midden van een crisis, waarin logopedisten keihard werken voor hun patiënten, maar ook zorgen hebben over de toekomst. Op die momenten is de NVLF nog veel meer van belang.
In de afgelopen 4 jaar hebben we met z’n allen een grote professionaliseringsslag doorgemaakt als vereniging, die wil ik graag verder doorzetten met aandacht voor digitalisering, de startende logopedist, maar ook voor de afbouwende logopedist.
Qua lobby zijn we ook beter zichtbaar en maken ons nu op voor de contracteringsronde 2021 met een nieuw tarief voor de eerstelijn. Verder wil ik doorgaan met investeren in regionale paramedische platforms waarbij alle logopedisten, dus ook onderwijs en intramuraal, zijn betrokken. Op die manier kunnen we Juiste Zorg op de Juiste plek goed invullen. Dat doen we