Log in
Menzis verhoogt de tarieven voor logopedie in 2020, dat heeft de zorgverzekeraar donderdag bekend gemaakt.
Redactie

De zorgverzekeraar stuurde onderstaand bericht naar de logopedisten:

“Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn. Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021.

Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

Duidelijkheid
Voor Menzis is het belangrijk om nu al duidelijkheid te geven in de tarieven logopedie 2020 en niet te wachten tot na het kostenonderzoek. Menzis verhoogt daarom de tarieven. De “individuele zitting reguliere logopedie” komt daarmee voor profiel 1 op €35,66 en profiel 2 op €36,66.

Als zorgverzekeraar hebben