Log in

De FvOv heeft een meldpunt long COVID geopend.

Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID-besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan gevolgen hebben (of krijgen) voor de werkrelatie en het inkomen. De FvOv wil via dit meldpunt aard en omvang van de problematiek in kaart brengen om deze effectiever aan te kunnen kaarten bij de overheid.

De NVLF aangesloten is bij de FvOV. De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren zoals de logopedisten.