Log in
Begin 2019 is de aangescherpte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Om ‘meldcode-plichtige’ professionals te ondersteunen bij het toepassen van deze meldcode en de samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen te versterken, organiseert het Ministerie van VWS de Meldcodetour.

De Meldcodetour gaat het hele land door. In samenwerking met de regionale projectleiders van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis worden in verschillende regio’s bijeenkomsten (van een dagdeel) georganiseerd waar professionals uit allerlei beroepsgroepen samenkomen en aan de slag gaan met herkenbare casuïstiek en dilemma’s bij de toepassing van de meldcode.

Waar & wanneer?
De Meldcodetour loopt van september 2019 tot november 2020. Klik hier voor de datum en locatie van de bijeenkomst in jouw regio en om je in te schrijven.
Staat er nog geen bijeenkomst vermeld in jouw regio? Dan is deze misschien nog in ontwikkeling. Zodra een bijeenkomst definitief is vind je deze terug op deze website. Vul het contactformulier in als je een e-mail wilt ontvangen wanneer de datum en het programma van de bijeenkomst in