Log in

De Inspiratiesessies zijn webinars die sinds 2021 door het bureau van de NVLF georganiseerd worden. Ze hebben als doel om innovatieve ideeën te bevorderen en te stimuleren binnen het vakgebied van de logopedie. Tijdens deze sessies worden zowel logopedie gerelateerde als niet-logopedie gerelateerde innovaties gepresenteerd. Dit biedt logopedisten de mogelijkheid om geïnspireerd te raken en nieuwe ideeën op te doen, die zij vervolgens in de praktijk kunnen brengen.

Dit jaar hebben we de Inspiratiesessies op een andere wijze aangepakt. We presenteren drie video’s, elk met een innovatief onderwerp. Op 27 november a.s. nodigen we je uit om samen met de hoofdrolspelers van deze video’s de onderwerpen verder te verkennen tijdens ons online webinar.

De eerste video, getiteld ‘Van gewoon naar gourmet: Inspirerende culinaire oplossingen voor dysfagie’, behandelt aangepast voedsel voor dysfagiepatiënten. Chef-kok