Log in
Het IALP heeft vier documenten opgesteld waarin zij veelgestelde vragen van logopedisten, maar ook ouders, partners en leerkrachten, evidence based beantwoorden over meertaligheid. De documenten hebben niet de status van een richtlijn of procotol, maar kunnen wel antwoord geven op vragen over logopedie bij meertaligheid en binnen een multiculturele samenleving.

De vier documenten zijn in het Engels geschreven over de volgende onderwerpen:

• Child Language Development and Developmental Language Disorder (Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen);
• Parent and Caregiver Concerns (Zorgen van ouders en verzorgers);
• Teaching in a Diverse Classroom (Lesgeven in een multiculturele klas);
• Progressive Aphasia and Alzheimer’s Disease (Progressieve afasie en Alzheimer).

Al deze documenten zijn ‘open acces’ en dus vrij beschikbaar op de website van het IALP.

MMAC
Binnen het IALP (International Association of Communication Sciences and Disorders) bestaat een speciale commissie die zich onder andere bezighoudt met meertaligheid: de Multilingual-Multicultural Affairs Committee (MMAC). Een van de logopedisten die actief is in deze commissie, is logopedist en onderzoeker Mirjam Blumenthal.