Log in
De commissie Vakinhoud is een belangrijke commissie van de NVLF. De onderwerpen die worden besproken zijn divers, maar hebben allemaal te maken met vakinhoud en kwaliteit. We zijn op zoek naar nieuwe leden om deze commissie te versterken.

In de commissie Vakinhoud is plaats voor twaalf leden, die samen zo veel mogelijk logopedische aandachtsgebieden vertegenwoordigen. We zoeken op dit moment in het bijzonder leden met een van de volgende aandachtsgebieden:

  • Neurologische spraak-, taal-, en slikstoornissen
  • Stem
  • Preventieve logopedie

Onderwerpen
Als lid van de commissie Vakinhoud zorg je ervoor dat signalen vanuit het werkveld de NVLF bereiken. Daarnaast praat je mee over ontwikkelingen binnen de logopedie en de impact van deze ontwikkelingen op het werkveld. De commissie adviseert het bestuur van de NVLF over te nemen besluiten. Maar dient ook als klankbord voor de beleidsadviseurs van het bureau.

Er wordt meegedacht over bijvoorbeeld:

  • Herziening en implementatie van kwaliteitsinstrumenten, zoals de NVLF-richtlijnen, multidisciplinaire richtlijnen, kwaliteitscyclus;
  • Criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025;
  • Herziening van het opleidings- en beroepsprofiel naar het profiel logopedie;
  • Het inhoudelijke programma van de KKB Kennisdag en NVLF jaarcongres.